Algemene verkoopsvoorwaarden

  Ondernemingsgegevens 

  So Yes BVBA
  www.so-yes.com
  Yzerbergstraat 40, 8750 ZWEVEZELE 
  info@so-yes.com
  tel: 0478903861
   
  BE 0646.730.672 
  RPR Brugge 


  Artikel 1: Algemene bepalingen 

  De e-commerce website van SO YES, een BVBA met maatschappelijke zetel te Yzerbergstraat 40, 8750 ZWEVEZELE, BTW BE 0646.730.672, RPR SO YES, (hierna 'SO YES') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.  
  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op 
  elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SO YES moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SO YES aanvaard zijn.
   


  Artikel 2: Prijs 

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor de levering per post worden portokosten aangerekend. 
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.      


  Artikel 3: Aanbod 

  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SO YES niet. SO YES is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

  SO YES is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
   

  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SO YES. SO YES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.   


  Artikel 4: Online aankopen     

  Hoe gaat de Klant te werk:

  • Kies uw Artikel, bepaal uw maat en voeg het toe aan de winkelmand;
  • Bevestig uw winkelmandje en druk op “kassa”
  • Kies uw leveringswijze
  • Geef uw facturatieadres en verzendadres;
  • Bij "Mijn betaling" vindt u een overzicht van uw facturatie en verzendadres. U kiest er ook uw betaalmethode;
  • Volg de stappen voor de betaling en werk uw betaling af;
  • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;

  De Klant ontvangt nadat de Bestelling is afgerond, van SO YES een e-mail met een orderbevestiging en het overzicht van de Bestelling. Bij deze e-mail ontvangt de Klant, naast een samenvatting van de Bestelling eveneens onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de betaling heeft uitgevoerd, dan krijgt deze hiervan een bevestigingsmail. Op het moment dat de Bestelling verstuurd wordt naar het opgegeven adres of op het Postpunt/Parcelshop naar keuze is aangekomen, ontvangt de Klant van SO YES een e-mail. 

  Alle Bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraadfluctuaties. Wanneer het Artikel niet voorradig is, zal SO YES de Klant informeren en heeft SO YES het recht om de Bestelling te annuleren. Zodra de betaling werd ontvangen, is het voor de Klant niet meer mogelijk de Bestelling aan te passen. SO YES kan op dat moment ook niet meer ingrijpen op het opgegeven leveringsadres of de leveringsmethode. Op dat moment is de Bestelling in verwerking en zal die binnen de 2 tot 5 werkdagen beschikbaar zijn op het door de Klant gekozen adres.     

  Betaling 

  De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen. Er worden hiervoor geen extra kosten aangerekend.

  • bankkaart  (Bancontact, Mister Cash, Maestro)
  • kredietkaart (Visa, MasterCard)
  • iDEAL
  • Paypal
  • overschrijving

  SO YES heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij SO YES.   SO YES is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.           


  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst    

   Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.   Leveringen in België worden verzorgd door Bpost. In het buitenland worden pakketten geleverd door DHL, BPost, DPD of UPS.

  Bpost 

  Levering thuisadres 
  Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de Klant op het moment van zijn bestelling. De Klant kan het pakket online volgen via de Track & Trace. Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het dichtstbijzijnde postpunt staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 15 kalenderdagen. Track & Trace: Volg uw pakket online. 
  In het geval dat de klant niet thuis is, wordt de zending naar het dichtstbijzijnde postpunt gebracht en bewaard voor 15 kalenderdagen. 
    

  Levering postkantoor/postpunt Bestellingen worden geleverd op het postkantoor/postpunt opgegeven door de Klant op het moment van zijn bestelling. De Klant kan het pakket online volgen via de Track & Trace. De klant heeft 14 kalenderdagen de tijd om het pakket op te halen. 

  DHL   

  Levering thuisadres
  Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de Klant op het moment van zijn bestelling. De Klant kan het pakket online volgen via de Track & Trace. De Klant wordt steeds gevraagd om een handtekening te plaatsen voor ontvangst. Indien de Klant niet aanwezig is wordt het pakket bij een DHL Parcelshop afgeleverd waar het gedurende 7 dagen door de Klant kan worden afgehaald. De ontvanger krijgt bovendien een bericht in zijn brievenbus. 

  Levering parcelshop   
  Bestellingen worden geleverd in de parcelshop opgegeven door de Klant op het moment van zijn bestelling. De Klant kan het pakket online volgen via de Track & Trace. De klant heeft 7 dagen de tijd om het pakket op te halen.       

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SO YES binnen de 2 dagen na levering.   

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door SO YES was geboden.     


  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SO YES. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SO YES te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.   


  Artikel 7: Herroepingsrecht   

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten binnen de EU die in hun hoedanigheid van Klant artikelen online aankopen bij SO YES.   

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.   

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.   

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SO YES (Yzerbergstraat 40, 8750 ZWEVEZELE, 0478/903861, info@so-yes.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.    

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SO YES heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SO YES, Yzerbergstraat 40, 8750 Zwevezele.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.   

  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SO YES zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.   

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.   

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SO YES de artikelen, inclusief de leveringskosten van de heenzending, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SO YES op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan SO YES wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De retourkosten zijn ten laste van de Klant.
  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SO YES geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.   

  SO YES betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.     


  Artikel 8: Garantie   

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de Klanten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.   

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 
  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de SO YES klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan SO YES. 

  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SO YES zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.   

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.           


  Artikel 9: Klantendienst 

  De klantendienst van SO YES is bereikbaar op het telefoonnummer +32478903861, via e-mail op info@so-yes.com of per post op het volgende adres Yzerbergstraat 40, 8750 Zwevezele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  


  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
   
  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SO YES beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
  Onverminderd het voorgaande behoudt SO YES zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.   


  Artikel 11: Privacy   

  De verantwoordelijke voor de verwerking, SO YES respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, alsook de General Data Protection Regulation (GDPR), de Europese Privacywetgeving dat sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Raadpleeg onze privacy police voor meer informatie.     


  Artikel 12: Gebruik van cookies     

  Raadpleeg onze privacy police voor meer informatie over cookies. 
        

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 
  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

  Het nalaten op gelijk welk moment door SO YES om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
    


  Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SO YES. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


  Artikel 15: Bewijs 

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


  Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.   De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).